Bijbelstudie vereniging ‘Op Gods Woord gegrond’

De gezellige avonden van de vereniging worden bezocht door mannen en vrouwen van de gemeente. We hebben oog voor elkaar, we bespreken samen een bijbels onderwerp. Door samen te praten over de grote daden van de Heer, onze Vader, komen we dichter bij Hem en bij elkaar.

Er is ook ruimte om te spreken over onze twijfels, over pijnlijke en moeilijke momenten in ons leven. Over de momenten waarop God zo ver weg leek of juist dichtbij. Door samen hierover te spreken met een geopende Bijbel, leren we steeds meer over God en mogen we elkaar bemoedigen. Zo leven we samen toe naar de dag dat de Here terug komt!

Interesse? Kom gerust een keer meedraaien.

Voor meer informatie: mail ons

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens