Zondagmorgen 22 augustus

Komende zondagmorgen het derde deel van de serie over Petrus.
Daarin komt de bekeringsgeschiedenis van Petrus aan de orde.
U kunt er vast wat over lezen:
Het contact tussen Jezus en Petrus direct nadat Petrus de Here Jezus verloochende
Lucas 22:60-62
Het grote verschil tussen 2 mensen die spijt hadden:
Matth 26:69-75
Matth 27:1-10

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens