Zondag 13 september buiten – Liturgie

Votum & Vredegroet

Zingen: Psalmen voor Nu – psalm 84

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
Zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
Zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan ze van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
Dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,
Eer en geluk zal hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis.

Lezen van de wet

Gebed

Bijbellezing
Openbaring 2:12-17  12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:  13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.  14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.  15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten.  16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.  17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”

Zingen: Psalm 89:1


Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Preek

Zingen: Opwekking 789

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Afleggen van geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 710  Gebed om zegen (Sela)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68:8
Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
ons eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naadren van de dood,
volkomen uitkomst geven.

Collecte voor Mensenkinderen. Voor mensen in nood.
https://www.mensenkinderen.nl/daar-wringt-de-schoen/

Gebed

Zingen: GK-2017 gezang 167 = GK-2006 gezang 165  (2x)


Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Zegen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens