Verslagen van de synode van Goes

Een synode is een landelijke kerkelijke vergadering die zaken bespreekt en besluit die rechtstreeks betrekking hebben op alle plaatselijke kerken. In de regel wordt eens in de drie jaar zo’n vergadering belegd. Recent rondde de Synode van Goes haar reguliere vergaderwerk af. Alle verslagen en besluiten zijn gebundeld in de Acta. Ook is er een digitale folder beschikbaar met daarin een impressie van het werk van de synode.

De volledige acta zijn te vinden op de volgende site: Acta Goes

Een samenvatting hiervan: folder

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens