Verder verval

Het houdt niet op met Geestelijk verval. God mee het leger in, dat moet wel helpen.

Alles wat ze meegenomen hadden, maar niet de verbondsGod van Israel.

1 Samuel 4:1-11

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens