Situatie corona

Broeders en zusters,

Aangezien GKV Middelstum besloten heeft zondag geen erediensten te houden, denken we na over een oplossing.

De middagdienst zou in Middelstum gehouden worden om 16.30 uur, voorganger ds. Kanis van Loppersum.
De middagdienst verplaatsen naar Kantens is een optie, ware het niet dat ook in Loppersum geen diensten gehouden worden  Om ds. Kanis toch voor Kantens uit te nodigen lijkt ons geen juiste overweging. Daarbij komt dat we niet verwachten, gezien de situatie,  veel gemeenteleden te mogen ontmoeten. Ons voorstel op dit moment: de morgendienst gaat door, de middagdienst komt te vervallen. Het lijkt ons de beste oplossing.
we verwachten dat de mensen die enigszins verkouden zijn o.i.d. thuis blijven. De wijzigingen worden ook op de website van de kerk bijgehouden.
We wensen u, ondanks alles, een gezegende zondag toe,
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens