Ezra 6, ds Joosse

L Ezra 6:1-5 13-18

T Ezra 6:19-22

 

Waarom is het OT zo dik en gaat het over zoveel mensen?

Om in de Here Jezus te geloven. Daarom is het ook goed om naar Zerubabel te kijken. Onder zijn leiding werd te tempel afgemaakt. Zacharia noem hem de zoon van David. Dat was hij. Hij had geen troon geen kroon. In hem zie je aankomen wat Jezus zei: Mijn troon is niet van deze wereld. Ik ben gekomen om de tempel af te maken. Zo zien we hier dat Gods volk niet eerst een politieke status heeft. Want dat leidt naar de ballingschap. Heeft het land grenzen? Er wonen ook Samaritanen.  ZE waren een onderdeel van het rijk van Perzen en Meden. Het ging om het Geestelijke volk. Gods volk. Zo gaan ze Pesach vieren. Gods volk weet zich geroepen om de verzoening met God te vieren.

 

Mensenwerk

Gave van God

 

Ze zijn erg blij. Feest vieren vrolijk. Ze zijn helemaal blij.

Het eerste feest was een Inwijdingsfeest. ZE bleven tien bij elkaar om het Pesach ook te vieren.

In het verleden is dat ook gebeurd: Tempel klaar en direct het Pesach vieren. Zo bij Salomo en bij Hiskia.

Als kan ga ik naar de kerk om de verzoening met God te vieren.

In H 4 en 5 mochten de heidenen niet meebouwen aan de tempel. Het gaat hier allemaal zo menselijk. Alles gaat goedze vieren samen feest.

Ze gaan zich wat aanpassen in de viering. De priesters en levieten waren rein en slachten het lam. Normaal moest de vader dat doen toch?

Ze vieren het niet thuis maar ze vierden het in Jeruzalem. In de tempel zal het gevierd worden.

Bij Hiskia en Josia wordt het Pesach ook gevierd, er zijn dan onreine mensen. De levieten zijn rein en zullen het lam slachten. Een nood maatregel. Hier wordt het gewoon. Er is geen nood want ze zijn allen rein.

De teruggekeerde ballingen vieren feest. Maar ook allen die zich hadden aangesloten bij de Israëlieten om God te vereren.

 

Iedereen is welkom die zich aan de grenzen van Gods Woord houdt. Geen grens in bloedverwantschap maar God dienen. Niet eigen volk eerst. Ieder is welkom als je maar rein bent.

Jezus: Ik heb zo verlangd om het Pesach met u te vieren. Hoe precies staat er niet bij. Wel dat Hij het voor Zijn lijden en sterven niet meer zal doen.

Verlangen om de verzoening te vieren. Voor u. Uw kinderen en allen die verre zijn.

In het OT is dit al ingezet. We worden opgeroepen om de verzoening re vieren.

 

Gave van God.

Het wordt zo menselijk beschreven maar is toch duidelijk een gave van God. Ze vierden feest want God had hen met vreugde vervuld.

Elkaar zien is niet de bron van de vreugde. Het samen Gods volk zijn, Israël zijn is ook niet de reden.

Ze gaan samen 12 geitenbokken halen voor heel Israel. Ze zijn het  hele, echte volk van God. Hun vreugde bron ligt in de Here.

:22 de koning van Assyrie op andere gedachten. Op dat moment regeerde de koning van de Meden en de Perzen. Het is God die Zijn volk leiding geeft. Hij verandert het hart van koningen vanaf de koning van Assyrie en zo verder. Hij zorgt er voor dat er feest gevierd kan worden.

Het is mijn God die voor mij zorgt.

Maak daarom Gods tempel klaar. Ga naar alle volken toe om Zijn tempel klaar te maken.

Dat mogen we vieren juist ook op de zondag. Neem dat mee naar huis.

 

Amen.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens