Podcast dag 7 – 24 februari

Wat jij van Mozes kunt leren over zegen brengen

Het is de zevende dag van de vastentijd. Je luistert naar een bijdrage van Hagar Prins van Lume. De titel van de bijdrage is: Wat jij van Mozes kunt leren over zegen brengen.

Begin dit jaar was ik een paar dagen mijn stem kwijt. Thuis genoten ze van de rust, maar zelf vond ik het vooral onhandig. Ik spreek nogal graag, en veel.

In die dagen las ik toevallig het verhaal van Mozes in Exodus 3 en 4. Mozes is juist helemaal geen spreker. En toch roept God Mozes: hij moet namens God spreken om redding te brengen aan het volk Israël in Egypte. Want, zegt God in vers 7 en 8:  “Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is… daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden…”

Zie je wat hier gebeurt? God zelf daalt af naar de aarde om Zijn volk te bevrijden! Alsof het al Goede Vrijdag is! Maar deze keer wil God Mozes gebruiken om Zijn redding en zegen te brengen. Maar Mozes? Hij wil of kan het niet. ‘Ik ben geen goede spreker’, voert hij aan. En kijk eens wat God dan allemaal uit de kast trekt om Mozes te overtuigen! Van wonderdaden tot grote beloftes: “Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.” Maar Mozes houdt voet bij stuk. Daarop besluit God hem een helper te geven, zijn broer Aäron.

God roept Mozes om voor Hem te spreken en zo tot zegen te zijn voor anderen. Die oproep geldt ook voor jou en mij! En de belofte die God aan Mozes doet, mag ook ons houvast geven bij het delen van ons geloof. En ja, misschien dat we daarbij soms uit onze comfortzone moeten komen… God daagt Mozes ook hiertoe uit. Maar God dwingt Mozes niet! En dat besef mag jou en mij ontspanning geven. Mozes mag van God doen wat bij hem past én onze Genadige God stuurt hem daarbij zelfs een helper! Wat een God hebben wij!

Vraag: Welke bemoediging haal jij uit deze geschiedenis van Mozes voor het delen van je geloof?

Wil jij ontdekken hoe je tot zegen kunt zijn voor anderen, op een  manier die bij jou past? Leer jouw ‘taal van geloof delen’ kennen! Met Lume ontwikkelden we een test hiervoor. Je vindt ‘m op wijzijnlume.nl/jouwtaal

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens