Podcast dag 5 – 22 februari

Mag ik dan…

Het is dag 5 van de 40-dagentijd. Je gaat luisteren naar een tekst van Peter Wierenga met als titel Mag ik dan…

Tijdens de Passion van 2015 wordt een ondertussen beroemde tekst gezongen door de zanger die Petrus uitbeeldt. 

Hij zingt:

Als er een regel komt / Waar ik niet aan voldoen kan

Mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn / Wat ik nooit geweest ben

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen / Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen / Droog jij m’n tranen dan?

Claudia de Breij verwoordt in dit lied dat diepe menselijke verlangen naar geliefd en geborgen zijn. Diep in ons is dat verlangen aanwezig naar vriendschap, geborgenheid en gezien worden. In De Passion kreeg die tekst een aanvullende, tweede betekenis: zo willen mensen thuis zijn bij God. De behoefte om bij Hem te schuilen, getroost te worden door Hem. Je kunt ook zeggen: zo willen wij ons gezegend weten door God. God die zegt: Ik zal er zijn, je ligt Mij na aan het hart, schuil bij Mij.

Als we het vandaag over zegenen hebben, dan gaat het over die zegen en dit tot zegen zijn voor anderen. Een zegen die vertrouwen schept: Ik ben er, alle dagen van je leven.

Het is ook de eerste levensles die we deze week van 40 dagen hier & nu onder je aandacht brengen. Gezegend worden, gezegend zijn door God en – levend vanuit die basis – voor andere mensen een zegen kunnen zijn.

Zegenen is je wortelen in God, in de wetenschap dat Hij steeds weer Zijn gezicht naar je toekeert en je steeds behoedt. Zegenen betekent dan ook dat jij anderen aandacht en liefde geeft. Niet als iets heel speciaals en wonderlijks, maar als iets vanzelfsprekend menselijks. Betrokkenheid, oplettendheid en koestering gevend. Door jouw leven heen krijgt God gestalte voor anderen.

Want als mensen bang zijn, mogen ze bij jou?

En als de avond valt / En het is zo donker

Mogen ze bij jou?

Mag iemand bij jou schuilen / Als het nergens anders kan?

En als mensen huilen / Droog jij hun tranen dan?

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens