Podcast dag 4 – 20 februari

Hoe ga jij hinkelend achter Jezus aan?

Hinkelend op de weg achter Jezus aan. Daarover gaat  het op dag 4 van de veertigdagentijd. Vandaag met een bijdrage van Derk Jan Poel. 

Hinkelen. Wie heeft het vroeger niet gedaan? Je tekent met krijt een hinkelbaan op de straat met een aantal vakjes met nummers, bijvoorbeeld van 1 t/m 8. Eerst moet je een steentje in vak 1 gooien en dan in alle vakken hinkelen, behalve in het vak met het steentje. Daar moet je overheen springen. Bij 8 aangekomen hinkel je weer terug naar nummer 3, 2 en spring je weer over de 1 heen. Lukt dit zonder fouten en vallen, dan ga je door naar vakje 2 en zo komen alle vakjes een keer aan de beurt. 

Je zou deze 40 dagen kunnen vergelijken met een hinkelbaan van 8 vakjes. Elk vakje staat voor een levensles. En samen vormen de acht levenslessen onze hinkelbaan voor de komende weken. Elke week gooien we een steentje op één van de vakjes en in die week pakken we de bijbehorende levensles verder uit. En net als bij hinkelen is het de bedoeling dat je ook in beweging komt. 

De inhoud van deze podcast is bedoeld om in praktijk te brengen en niet alleen om naar te luisteren (of te lezen). Want we zijn we geroepen om Jezus te volgen. Nu klinkt geroepen zijn misschien nog wat vrijblijvend. Maar als je moeder je aan tafel roept voor het eten, word je geacht om te komen. Iemand roepen betekent dat er een bepaalde verwachting duidelijk wordt gemaakt: de persoon die roept wil graag dat je doet wat er van je gevraagd wordt. Dat zie je ook in de Bijbel als het om roeping gaat. Daar zie je steeds hetzelfde patroon: wat gevraagd wordt, wordt niet vrijblijvend gevraagd. Als God ons roept, wil Hij dat die roeping in ons leven werkelijkheid wordt. En we zijn geroepen tot de navolging van Jezus. 

Hoe dat in praktijk brengen er uitziet? Dat kan voor iedereen anders zijn. 

Misschien zijn bepaalde levenslessen al een deel van je leven. Omdat ze goed bij je passen. Dan zou het een uitdaging kunnen zijn om aan de slag te gaan met die aspecten die je van nature minder goed liggen. 

Misschien ontdek je dat je op bepaalde aspecten meer nadruk wil leggen. 

Misschien wil je wel kleine stapjes zetten bij elke levensles.  

Of pak je er één of twee wat grondiger aan.

Het is jouw weg en jij mag met vallen en opstaan leren om Jezus te volgen. 

Ons advies is in elk geval; begin gewoon. Probeer de komende tijd of je nieuwe ritmes in je leven met God kunt inbouwen. En kijk hoe je daarin samen met anderen kunt optrekken. Deel je ervaringen met anderen en bemoedig en stimuleer elkaar, al hinkelend op de weg achter Jezus aan. 

Bedenk voor jezelf eens hoe jij concreet en bewust bezig bent met het navolgen van Jezus in jouw dagelijkse leven. 

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens