Podcast dag 1 – 17 februari

40 dagen podcast nr 1

Wanneer ben jij voor het laatst stilgezet?!

Het is de eerste dag van de vastentijd. Je luistert naar een bijdrage van Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt. Vandaag is het Aswoensdag. Een moment van stilvallen.

Wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Fijn dat je met ons mee doet en bewust bezig wilt zijn met de veertigdagentijd. De komende tijd staan we stil bij de weg van liefde die Jezus voor jou en mij is gegaan.

Vandaag is het Aswoensdag en daarmee begint de veertigdagentijd. Aswoensdag volgt direct op carnaval. Normaal gesproken een feest vol zorgeloos en uitbundig eten, drinken en verkleden. Misschien doe je er meestal aan mee en mis je het dit jaar. Of haal je meewarig je schouders erbij op als je de beelden ziet op TV. Hoe dan ook, Aswoensdag zet een compleet andere toon. Een toon van boete en spijt over je fouten. De onbezorgdheid van het feesten gaat over in een beweging naar binnen en een besef van je tekortkomingen en kleinheid. In de Bijbel zie je dat mensen die rouw en boete doen als uiterlijk teken as op zichzelf smeren. Daarom is er in sommige kerken het gebruik, bij aanvang van de vasten- of veertigdagentijd, op het voorhoofd van gemeenteleden een askruisje te vegen. Een symbool dat je er aan wil herinneren dat we als mensen in feite niet meer zijn dan stof. 

Of je nu wel of geen askruisje haalt, de toon aan het begin van de veertigdagentijd blijft dezelfde. We worden bepaald bij de diepe kloof tussen ons en God als gevolg van onze zonde. We staan stil bij de weg van liefde die Jezus ging om die kloof te overbruggen. Johannes de apostel schrijft over Jezus dat ‘Zijn liefde tot het uiterste zou gaan’. Na de voetwassing leidde de weg van liefde Jezus naar Golgota. Daar hing Hij aan het kruis en liet God Hem aan zijn lot over. Zodat wij door Hem nooit meer aan ons lot worden overgelaten.

Dit jaar worden we door allerlei maatregelen soms heel letterlijk stil gezet. Alsof de weg stilvalt. De beweging van Aswoensdag is er ook een van stilvallen, van binnen stil worden. Stilstaan bij de weg van Liefde die Jezus is gegaan. Daar opnieuw door geraakt worden. En dan vanuit ons huis die weg ook oefenen. We wensen je toe dat deze veertigdagentijd je helpt om in jouw hier en nu die weg van liefde te gaan. 

Wordt vandaag eens een moment echt stil. Bedenk eens wat je verwachting is van de komende tijd. Wat zou je willen? Waar verlang je naar? Spreek dat uit naar God.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens