Podcast 16 – 6 maart

Gods geheim agent zijn kan niet

Peter Wierenga geeft vandaag in zijn bijdrage aan dat we geen geheim agent van God kunnen zijn. Deze dag is de 16e dag in de 40-dagentijd.

God zendt ons uit. Als getuigen in onze eigen wereld of ver voorbij alles wat ons vertrouwd is…

In welke wereld we ook willen getuigen, het kost altijd tijd, geduld en gebed. Omdat je vertrouwen moet verdienen, relaties moet opbouwen en geloofwaardig worden. 

De vraag voor vandaag: ben je Gods ambassadeur of Gods geheim agent?

Mensen worden in een nieuwe omgeving eerst met argusogen bekeken. Wanneer je zegt christen te zijn, kijken mensen eerst of je zelf écht gelooft wat je zegt dat je gelooft. Ze willen zien of jij zelf echt bent. Je wordt gewogen en beoordeeld.

Je gedrag wordt gewogen: ben je aardig en prettig in de omgang? Ben je trouw en eerlijk? God wordt zichtbaar in je vredelievendheid, je geduld en je genade voor mensen om je heen.

Je vertrouwen op God wordt beoordeeld. Iemand krijgt het bewijs dat je helemaal op God vertrouwt maar zelden te zien. Vaak moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan voor mensen jouw geloof echt geloven.

Ze moeten jou van dichtbij meemaken. Én ze moeten je zien op momenten waarin jouw vertrouwen op God zichtbaar wordt. Vaak wordt in ons leven het bewijs van ons geloof zichtbaar als we lijden of worstelen. Daarom is ‘het bloed van de martelaren het zaad van de kerk’. Hoe je ziek kunt zijn of sterven laat zien waar je vertrouwen echt vandaan komt! Net als die bijbeltekst zegt: Gods kracht wordt zichtbaar in onze zwakheid (2 Korintiërs 12:9).

Als je zichtbaar christen bent op zulke momenten… dan zul je vragen krijgen. Echte vragen.

Vragen die niet kritisch en beschuldigend bedoeld zijn, wat anders wel het geval kan zijn. En je krijgt de kans zelf vragen te stellen, omdat je vertrouwen hebt gekregen.

Op die momenten krijgen mensen iets te zien van jouw God. De God die zelf zijn rijkdom aflegde, die tot in de dood op z’n vader vertrouwde en die de liefde, genade en vergevingsgezindheid in eigen persoon was. Door de barsten van ons bestaan komt Gods licht naar binnen.

Laat je leven het bewijs zijn van Gods liefde. 

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens