Podcast 14 – 4 maart

Hoe heb jij geloven geleerd?

Vandaag is het de 14e dag veertigdagentijd. Een bijdrage van Peter Wierenga over wat van belang is bij leren geloven.

Geloof aangeleerd krijgen of het ontdekken. Of van allebei een beetje. Hoe is dat bij jou gegaan? 

Ik maak veel mensen mee die sowieso God níet hebben leren kennen. Als ze het christelijk geloof hebben leren kennen, was het als een systeem van ideeën en dogma’s.
Inez van Oord, hoofdredacteur van Happinez vertelt: ‘Als kind miste ik in religie de ruimte. Ik heb nooit veel moeten hebben van het gereformeerde geloof van mijn jeugd. Te veel stickers, te veel mensen die precies wisten hoe het zat. Daar kwam ik al vroeg tegen in verzet. Ik associeerde het geloof met dwang en dat was niets voor mij. Ik wilde het zelf uitzoeken.’

Inez had er last van dat er niets zelf viel te ontdekken. 

In Matteüs 16 lees ik dat Jezus zijn leerlingen vraagt: Wie zeggen mensen dat ik ben. En dan komen er allemaal verschillende reacties. ‘En wie ben ik volgens jullie?’ vraagt hij daarna. Petrus antwoordt: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.’ 

En Jezus zegt hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je geopenbaard door mijn Vader in de hemel.’ (…) Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

Drie dingen om uit dit stukje te onthouden:

  • Jezus vertelt zijn leerlingen niet wie hij is, hij vraagt het aan hen. Het lijkt er dus op dat iedereen voor zichzelf, al zoekend en nadenkend, kan ontdekken dat Jezus je redder is. En dat als het je verteld wordt, het geen resultaat oplevert. Je vindt als je zoekt!
  • Mensen kunnen je wel over God vertellen met woorden en uitleg, maar ‘het geloof moet je worden geopenbaard’. Er is in jouw binnenste ruimte nodig, waar God kan spreken.
  • Geloven is geen systeem van regels, afspraken en dogma’s. Het is ‘zeker zijn van dingen die je niet ziet en vast vertrouwen op dingen die nog gaan komen’ (Hebreeën 11:1). Die dingen kun je een ander niet leren, je kunt ze wel als ‘voorbeeld’ in je leven laten zien. Net als Jezus deed.

Volgens de Bijbel is geloof dus allebei: het is én een cadeau van God én resultaat van een eigen zoeken of ontdekken. Dus dring het anderen niet op. Ook je kinderen niet.

Want geen enkel mysterie wil uitgelegd worden.

Wie zeggen de mensen om je heen wie Jezus is? En wat zeg jij?

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens