Podcast 13 – 3 maart

Waarom gaan toch niet zo moeilijk is

Dag 13 in de veertigdagentijd. Je luistert zo naar een bijdrage van Hagar Prins van Lume. De overdenking heeft als titel: waarom gaan toch niet zo moeilijk is.

‘Hoef ik dan niet als zendeling naar Afrika? Of te evangeliseren bij ons op de markt?’ De vrouw kijkt me ietwat vragend en ongelovig aan. Ik knik en schud mijn hoofd: ‘Je maakt het delen van je geloof veel te moeilijk…’

Sinds de start van Lume, een beweging van vrouwen die elkaar willen helpen om hun geloof te delen, heb ik dit gesprek al vaak gevoerd. Steeds opnieuw merk ik dat we met elkaar een beeld hebben bij wat ‘gaan’ inhoudt. En dat we daarbij de lat voor onszelf vaak heel hoog leggen… en naar anderen kijken. Met als gevolg dat we een soort van verlammen… of dichtslaan.

Ik geloof niet dat Jezus van ons allemaal verlangt dat we zendeling of evangelist worden. Wél dat Hij van ons vraagt van Hem te getuigen! In de bekende tekst uit Matteüs 5:14 t/m 16 zegt Hij niet voor niets “Laat je licht schijnen.” Maar weet je, dat licht is al in ons! Kijk maar eens wat Jezus in Johannes 8:12 zegt:

“Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Als je nou eens zo kijkt naar ‘het gaan’… Dat het niet erom draait waar je heen gaat, maar óf Jezus licht door jou heen mag stralen? Dat verandert het perspectief! Gaan is: Jezus vertegenwoordigen op aarde, in jouw leven hier en nu!

Ken je dat beeld van Jezus zonder armen ergens in een dorpje in België? Er hangt een bordje bij: ‘Je n’ai plus d’autres mains que les tiennes.: Ik heb geen andere handen dan de uwe. That’s it! Hoe kun jij vandaag Jezus’ handen en voeten zijn?

Gaan kent vele vormen. Laat je vandaag inspireren door Opwekking 705: Toon mijn liefde.

Hoe mogen Jezus’ licht en liefde vandaag door jou heen stralen?

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens