Ontzag voor God, Spreuken 1:1-7

Ds Meijer uit Assen

L: Spreuken  1:1-7
T: Spreuken 1:7

Een korte samenvatting in telegramstijl.

Voor wie deze en de opvolgende preken wil luisteren:
1: ontzag aan de basis (Spreuken 1:7a)
2: een geest van ontzag (Jesaja 11:2)
3: een gemeente vol ontzag (Handelingen 9:31)

Ontzag. Vreze des Heren is het begin van de wijsheid.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer.

“Hij is niet zo aardig als men hem graag hebben wil”. Een citaat over de Here God in het ND. Men wil God vooral als aardig zien.

God is ver weg van de zonden. Hij is volstrekt heilig.

Wie kent het diepe Ontzag voor God. We willen leren . Maar hoe zal het morgen gaan. Luisteren over God.

Wil je wijs zijn dan moet je Ontzag hebben:

-Wat is de Vreze

-Hoe kom je er aan

-Wat brengt het mee.

 

Wat is de Vreze 

Geloof en angst. Bang voor de dood dus klem je ergens aan vast.

365 x weest niet bang id bijbel.

Wacht met het wegduwen van de angst.

 

Zondeval…. Mens kruipt weg. Kan God niet onder ogen komen. De mens kruipt weg. De onveilige mens die het aanvoelt. Wandelen met God kan niet meer.

Brandende braamstruik. Mózes wordt bang. Hij is vlak bij God. Dan moet hij zijn schoenen uitdoen.
Moeten we dat ook leren? Als we bij God zijn. Of samen als broeders in het geloof.

Doe jij als geliefd kind je schoenen uit?

Volk bij Horeb. Ze zien Gods aanwezigheid.  Ze laten Mozes de berg opgaan.

We moeten God niet beschouwen als ons vriendje.

Blijf niet bij angst steken. Zoals Maarten Luther. Pak het goed op. Negatieve angst is niet de bedoeling.

 

Ex 20:20 vertaling  NGB ’51

Wees niet bang vrees wel. Een gezonde spanning tussen bang zijn en niet bang zijn.

Hebreeen 12:28,29

Onze God is een vertekend vuur.

Ken je dat en zou je dat willen die vrees? Als je het niet kent wordt dan maar eens bang. Kruip maar eens weg. Hoe kan je de grootheid van Christus dood anders herkennen.

 

Voorbeeld: awe-some
Awe: verbazing verwondering maar ook diep Ontzag respect.
Je wilt wegvluchten maar tegelijk roept hij je wil je bij Hem zijn.
Intens Ontzag

 

Hoe kom je er aan.

Wil je dat? Ja natuurlijk? Dit vraagt ook een houding van diep Ontzag.

Spreuken 1:8. Luisteren.

Luisteren naar wat ze vertellen en wat ze doorgeven over God.

Gehoorzamen. Polderen doen we veel in deze tijd. We kunnen ook doorschieten. De ontsporingen van eigenwijsheid zijn gevaarlijk.

Spreuken 3:7

 

NT: Christus leren zien en Gehoorzamen.  Christus moest gehoorzaamheid leren. Oefen je in een luisterhouding.

 

Wat brengt die Vreze en het Ontzag mee.

Spreuken 14:27 Ontzag van de Here is de bron van het leven. Dan bruis je van nieuw leven.
1:7 het begin van kennis.
2:10. Wijsheid zal je geest doordringen. Je koesteren in kennis.
Gedicht. De aarde zit boordevol Hemel. Maar alleen wie het ziet doet zijn schoenen uit.

Hoe het Ontzag voor God in je leven.
Wijs en eerbiedig leven met God.

Wie verder wil lezen in de komende week over ontzag voor God

Job 28

PS 111

Spreuken  14:26-27

Jesaja 11:1-10

Handeling 9:26-31

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens