Liturgie 20 september

Zingen: Sela; Votum en groet 

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen.

Hallelujah, hallelujah
Amen.
Hallelujah, hallelujah
Amen,
Amen.

Zingen: Opwekking 354; Glorie aan God

Glorie aan God. -4x-

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. -4x-

Wet van God

Zingen: Psalmen voor nu 121; Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
Die alles heeft gemaakt.

Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
Die Israël bewaart.

De HEER bewaart, hij is je schaduw,
Steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
Doen je totaal geen kwaad.

De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.

Gebed

Lezen Openbaring 3:1-6

Preek

Bij alles wat we doen:
Houd Jezus Christus voor ogen

In de dagelijkse strijd als christen

Met de zekerheid van de verlossing

Zodat Zijn genade kan stromen!

Zingen: GK 119: 1-3 De kerk van alle tijden

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
‘t is Christus, die door lijden
zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
‘t Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Uit Ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heilge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.

God houdt zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en ’t klagen wordt gezang.

Gebed

Collecte : 4Pillars. Landbouw project in Congo onder de allerarmsten.Zingen: Kees Kraayenoord; Hou vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een levenlang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar
Hou vol, Hou vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Hou vol, Hou vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan
Hou vol, Hou vol
Hij laat niet los

God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Zegen

Zingen: Zegenlied

De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,

Zijn waarheid zij ons tot licht,

om steeds meer Zijn liefde te leren,

te leven op Hem gericht.

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,

Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,

met kracht zal Hij naast ons staan,

door vrede en hoop ons verblijden,

zo zendt Hij ons in Zijn Naam.

Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )

Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens