Wat is een kerkdienst

In de kerkdienst komen we bij elkaar om meer over de Here God te leren, elkaar te ontmoeten, samen te zingen en samen te bidden. 

Het leren over de Here God gebeurt normaal door een preek (inleiding) die gehouden wordt over een bepaald gedeelte uit de Bijbel. Als er geen dominee is, wordt er een preek voorgelezen van een andere dominee.

Er zijn ontzettend veel verschillende liederen die we zingen. Allemaal met verschillende onderwerpen. Daarmee kunnen we zingen over onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn. Feest als bijvoorbeeld Kerst of Pasen, verdriet als er iemand gestorven is, over de Schepping, het voorjaar etc.

Bidden is praten met de Here God. In ons bidden vragen we God om dingen, maar we danken Hem ook. We mogen onze Vader alles vragen wat belangrijk is voor ons leven. Vaak bidden we voor onze gemeente, maar ook voor onze omgeving. Bijvoorbeeld de vluchtelingen, oorlogen, voor onze regering, onze koning en zijn familie. We bidden ook voor mensen die ziek zijn, of we danken de Here God voor wat er om ons heen gebeurt (verjaardagen, het mooie weer, de groei van alles in het voorjaar).

De indeling van een normale kerkdienst is ongeveer:

 • Mededelingen
 • Groet van de Here God
 • Zingen
 • Voorlezen van de 10 geboden (‘s morgens)
 • Zingen
 • Bidden
 • Een stukje lezen uit de Bijbel
 • Het onderwerp van de preek lezen (tekst)
 • De preek (ongeveer 0,15 – 0,30 uur)
 • Zingen
 • Lezen van onze geloofsbelijdenis (wat geloven we) staande
 • Dankgebed
 • Collecte voor verschillende doelen
 • Zingen
 • Zegen van de Here God waarmee we verder mogen gaan
 • Amen (zingen we samen)
 • Soms gaan we koffie drinken na kerktijd. Een enkele keer eten we samen (vaak rond Kerst).
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens