ds Slager 160320 Jesaja 55

Preek over Jesaja 55. Een combinatie van het gemeente project Samen Een en het vooruitzicht naar Pasen.

Kijk iedereen om je heen maar eens aan. 

Ben je al begonnen om te danken voor de gemeente zoals die nu is. Verwonderd om je heen kijken. God beschermt en bewaard ons. Hij heeft het gegeven dat we nog steeds kerk zijn. Wat als God ons had laten gaan. Er zou niets meer zijn: Zingen bemoediging Gids Woord open. Gebed. Alleen een ruine overwoekerd stil.  

 De laatste week van het gemeente project gaat over droomkerk, idealen. Gaat niet hierom? Wat Gids droom is in de kerk? Het is goed om te kijken naar wat beter kan. Maar Gods droomkerk is belangrijker.  

 Waar gaat dit hoofdstuk over. God roept Zijn volk in Babel op. Hij roept ze op om zich vooral Geestelijk vrij te maken. Terugkeer naar de Heer. 

 De kerk die God zelf voor ogen heeft: 

1-bestaat uit gebrokenen die leven uit vergeving. 

God staat daar en nodigt uit kom koopt en eet. Het beeld van verzoening en herstel.

Ze kunnen op twee manieren reageren: Blijven zoals ze zijn of terug gaan, bij God aan tafel.

We proberen het tekort aan liefde soms invullen met onze eigen verlangens. Alleen God kan ons vervullen. Deze uitnodiging kunnen we niet afslaan. Zo’n tafel kunnen we niet voorbij lopen.

Luc 14: Een groot feestmaal en toch komen de gasten niet. Iedereen heeft zijn excuus. De heer des huises wordt boos. Dan moet zijn knecht iedereen bijeen halen.
Hier in Jes 55 een soort van groot verlangen naar mensen.

Het evangelie is niet voor Israël alleen. God zal er voor zorgen dat iedereen bij Hem komt.

Hoe gaat het jou? Soms valt de kerk en de mensen je tegen. Er wordt geroddeld. Wat wordt er wat afgeknoeid in de kerk. Jezus kwam voor wat gebroken was. Jezus bevindt zich bij zondige zieke gebroken mensen. Als ik de gebroken kerk de rug toekeer keer ik Christus de rug toe.

De kerk die God voor ogen heeft bestaat uit gebroken mensen

 2 bidt en zoekt en keer steeds terug naar de Heer.

Zoekt de Here terwijl Hij zich laat vinden. Als we ons leven vullen met allerlei randzaken raken we Hem kwijt. Wie zoekt ontvangt.

Rapport over geloof in Nederland: Steeds minder God in onze samenleving. Wegleven bij God. Het gaat ons allemaal aan. God zal ruimhartig vergeven. God zoeken tijd nemen voor Hem is belangrijk. Bijbelstudie bezoeken en Hem leren begrijpen.

Nu laat Hij zich vinden. Straks ben je te laat zoals de vijf dwaze meisjes.

Nu samen bidden. Nu samen zoeken. Nu laat Hij zich vinden.

 

3 beseft dat God langs andere wegen redding geeft. 

Mijn plannen zijn niet uw plannen.

Stel je voor, je bent een balling in Babel. Goed gesettled. Moet ik terug naar Jeruzalem? nee toch? Gods wegen gaan mijn wegen ver te boven.

Waarom die leegloop, waarom die kerken. Hoe vaak keert de Here dat om. Gods wegen zijn wonderlijk. Komende week is het stille week. De leerlingen hadden het niet begrepen dat Jezus moest sterven en Gods Zoon was.

Een vrijwillige dood. Daarvan kan ik niets begrijpen.

Vaak wordt ik juist hier stil. Gods weg voor Zijn liefde is ongekend. We kunnen geen kerk zijn die denkt alles voor elkaar te hebben.

Kijk hier eens om je heen. Dit is Gods heilige kerk.

God wil met ons avondmaal vieren (as vrijdag).

4 beseft dat God zelf zal volmaken. 

Het is Gods kracht, daarmee gebeurt er altijd wat. Ik kan mezelf niet veranderen. Wat Hij doet geeft altijd resultaat.

De kerk waar wij van mogen dromen komt er aan. Vol vreugde gaan we samen onderweg. Dat mogen we straks zien.

Bergen en heuvels juichen. De bomen klappen. Dan komt er totale bevrijding. Het paradijs komt terug. We danken God voor elkaar.

Amen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens