ds Oldenhuis: Joh 11:32-54

Lezen Joh 11:32-54

Tekst  Joh 12:1-12

 

We leven nu in de lijdensweken. Het lijkt zo gewoon. Maar we kunnen het niet begrijpen.
Gods Zoon die hier op aarde rond liep op sandalen. Alsof je er bij was. De ontmoeting met Jezus.

Als ik dit wonder vatten wil…

Dat geld ook rond Zijn sterven. Ik ben wel eens bang dat de eerbied rondom Christus vermindert. Ik hoop het toch vol eerbied te vertellen.

Er wordt een maaltijd voor Jezus georganiseerd, een speciale aangelegenheid voor de betere stand. In Bethanië.

Hij is daar bekend. Vooral ook door de opwekking van Lazarus. De mensen willen Jezus zien maar ook de Lazarus die opgewekt is.

Johannes verteld dit aansluitend op de opwekking van Lazarus. Wat bijzonder: Jezus de vorst van het leven.

Wat een prachtige sfeer. Weldaad.  Bij Simon de melaatse ( ook door Jezus genezen?).

Daar in Bethanië hadden ze Gods heerlijkheid gezien: Jezus, de Vader die Hem altijd verhoord, Lazarus die uit het graf kwam.

De discipelen zijn bang om naar Bethanië te gaan. Het Sanhedrin (Joods regering) besluit dat Jezus gedood moet worden. Jezus houdt zich eerst schuil.
In de tijd rond Pasen wordt er over de Here Jezus gesproken door de mensen die naar Jeruzalem gaan. Ze weten dat het Sandhedrin hem wil arresteren.

In die sfeer gaat Hij naar Bethanië. Daar waar hij een man die 4 dagen dood was had opgewekt.

Daar tijdens de maaltijd komt een vrouw op Hem af. Met een kruikje Nardus olie. Dure olie met buitenlandse ingrediënten. Judas zegt dat het wel voor 300 denarien verkocht zo kunnen worden.

Het zo nu 14.000-15.000€ geweest zijn (omgerekend naar onze tijd). Hele kostbare parfum. Over het hele lichaam van de Here Jezus wordt die uitgegoten. Ze hebben het allemaal geroken. Grote verwondering in huis.

Hier is de Messias de zoon van God die voor onze zonden gekomen is.

Wat een tegenstelling daar aan tafel: Judas en Maria.  Judas had het kruikje willen verkopen voor veel geld (hij stal geld uit de gezamenlijke kas).

Jezus zei: Laat haar. Een duidelijk bevel. Geen verontschuldiging maar een totale acceptatie voor wat Maria heeft gedaan.  Jezus verbindt dit duidelijk met het ritueel van begraven.
Bij een begrafenis wordt ook het lichaam gezalfd. Jezus trekt dit naar zich toe. Hij verbindt dit met het besluit van het Sanhedrin en Zijn eigen dood.

Hij geeft hiermee duidelijk aan dat Hij onderweg is naar de dood. Morgen trekt hij op de ezel Jeruzalem in, daarna het schoonvegen van de tempel en daarna Zijn dood.

Zo gaat Jezus recht op Zijn dood af. Deze vrouw staat daar als voorbeeld van iedereen die Hem liefheeft.

Zien wij Hem wel afgaan op Zijn begrafenis?

Ook Judas ziet dat Jezus recht naar Zijn ondergang gaat.  O die Judas, o die Joden. Ze willen zelfs Lazarus er bij doden. Lazarus het bewijs van het grote wonder dat Jezus daar gedaan heeft. Het zegt iets van Jezus: We moeten Hem aanvaarden.

Boven deze geschiedenis uit spreekt de geur van Nardus van Maria.
Waar staan wij. Zien we de verkwisting of zien we Zijn dood die alle aanbidding waard is.

Amen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens