ds Meijer 12-2-2017

Lezen en Tekst:  Genesis 50:15-26

aangehaald: Nick Vujicic. Meer informatie:
Wikipedia
youtube

Wordt vervolgd. Het boek heeft een open einde.
Als het einde van een goede film. Je hebt allerlei dingen gezien. Ook wat details tussen mensen, liefdesscenes. Het heeft je flink geraakt, maar je weet die lijnen lopen door.
Ik denk dat dit ongeveer het einde van Genesis is. Een open einde.
We merken zo iets van onze God, Hij laat wat van zichzelf zien.

Gods openbaring rond Jozefs dood
Voorbeeld van vergeving
inzicht in Gods leiding
Uitzicht naar een nieuwe woonplaats.

Voorbeeld van vergeving
Jacob is niet meer. De verbinding in de familie weg. Maar dan een wonderlijk moment. Angst bij de broers. Hij had al eerder gezegd dat ze niet bang hieven te zijn. Het was wel gezegd, maar daarmee zijn de broers het niet kwijt.

De broers presenteren hun vraag als verzoek van hun vader. Is dat echt zo? Dat is niet duidelijk. Ze zijn wel echt bang.
Dingen kunnen blijven knagen bij ons. Dit is geen stappenplan voor vergeving.
Kijk eens naar Jozef: 17: Hij kon zijn tranen niet bedwingen. In de bijbeltekst huilt af en toe iemand bv Jezus bij Lazarus graf.
Het raakt Jozef.
Ik denk dat Jozef hier trekjes van Christus laat zien: Vergever. Jozef doet afstand van zijn recht op wraak. Hij had er reden toe en recht op: Hij doet het niet.

Het viel niet mee wat die broers gedaan hebben. Hij zegt niet dat er niets gebeurd is. Hij benoemd het en legt het bij God neer.
God zal oordelen… vergeving.
Kijk veel omhoog. Blijf wel de fouten benoemen maar staar je niet blind op angst en wraak.
Jozef schud je wakker: Bij God alleen. Dit is de weg om te gaan.

Inzicht in Gods leiding
Wie wil dat nu niet, dat je wat meer van Gods plan met je leven begrijpt.
Wat zou God nu willen?
Ik kan toch ook zelf kiezen, geen antwoord? Als ik dit hoor vraag ik, waar dat staat in de bijbel.
Plannen van God krijgen we niet zo maar.

Gods bedoeling met ons leven:
Ps 139. Heer U doorgrond mij van omhoog etc.
Waarom zingen we dit?
We leren het geloofsvertrouwen. Ik vertrouw dat U mij kent. Voor bemoediging.
God kent ons, Hij laat Zijn kinderen niet lis.
Opb 20:15
Het boek van het leven, staat mijn naam daarin?
Waarom staat dit hier. Openbaringen is geschreven in de tijd van Christenvervolging.
Inzicht in Gods leiding heeft als doel dat we sterk staan in ons leven, niet dat we zoeken naar Gods weg in ons leven.
Vertrouw op God. Jozef kan achteraf wat zien van Gods plan.
Nick Vujicc man zonder armen en benen.
Vanaf 8 jaar vroeg hij zich af wat Gods plan was. Tot hij hoort van de blindgeborene: Gods plan. Zo is hij geïnspireerd om Gods Woord te verspreiden.
Dwars door ellende van de broers van Jozef heeft God Zijn plan uitgevoerd.
Heb geduld maar vertrouw op God. God overstijgt alle machten. Maak je niet druk.

Uitzicht op een nieuwe woonplaats.
God trekt zich jullie lot aan en brengt zich naar een nieuw land.
De zelfde belofte als bij Abraham. Eeuwen later stuurt Christus 12 apostelen de wereld in. Een nieuw beloofd land, wereld. We zitten nog even hier. We hebben hier geen blijvende stad.
We mogen uitzicht hebben op een veel mooiere woonplek.
Glossy: Dood van Katja Schuurman. Geloof en hoop zijn synoniemen. Wij zeggen: Er valt wel meer over te zeggen. Dank zij Christus wordt vernieuwd. Mummies in Egypte, leeg. Niets blijft over. Alleen als God ze leven in blaast nieuw leven.
In Jozef zien we iets van Jezus.
Zo werkt onze God. Een God die dwars door menselijke ellende heen Zijn plan uitvoert.
Wij zullen leven op een nieuwe aarde! Amen

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens