ds G.Meijer 26 januari 2020

Preek over Psalm 16

BV Ik: hoorde bij de jaren 10 van deze eeuw. Een documentaire van de VPRO. Een jaar terug kwam er een boek uit: bedrijfsplan naar een gezond, gelukkig en zinvol leven.
BV ik: reclame maken voor ik, in beeld komen, genieten.
Uit de bijbel leren we ook een goede manier van liefde voor je zelf: samenvatting wet: ….. Je naaste liefhebben als jezelf.
Jaren 20 van deze jaartelling: kersttoespraak van de koning: ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven. We lopen onszelf soms voorbij. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Niemand is perfect, gelukkig maar. Geluk is ongrijpbaar als geluk uit de hemel.

Vanmiddag luisteren we naar de boodschap van een andere koning, die heel wat verder gaat.

Het gelukkige failliet van de BV ik.

Er staat boven: een stil gebed. Vroeger: een kleinood: iets kostbaars, je wordt er stil van. Een waardevol stil gebed.

Het soort taal is niet gewoon, maar bij uitstek communicatie tussen God en ons. Liefde voor de Heer, en omdat God dit geeft: liefde van God voor ons. Als je goed bijbelse verbondscommunicatie leert ga je dingen zingen die verder gaan als onszelf. Bv Ps 26: ik leef in onschuld. Ik ben niet trots. Dit is verbondstaal.
16.4: ik loop geen andere goden achterna, ik wijd mijn leven aan U Heer.

Je krijgt het niet gratis, maar het is niet goedkoop. Het bloed van Jezus moest betaald worden. We zingen dit in het licht van heel de bijbel: via Christus. In het NT komen we het twee keer tegen: Hand 2: Gods Geest is uitgestort en Petrus legt dit uit. Ps 16.10: Christus blijft niet in het graf.
Hand 13: Paulus verteld uit het oude testament wie de Christus was. Het graf kon Hem niet vasthouden. Daar citeert hij Ps 16.

Nu Zijn we feitelijk klaar. Maar hoe kan je het bidden. Maar probeer het uit je eigen hart mee te spreken.
Dan gaan we het opnieuw bidden.
:2 HEER: verbonds God
:3 Bij U schuil ik.
Ik ben bang Heer, als ik ziektes dichtbij komen.
Bij onzekerheid over mijn gezondheid. Bij een veranderende gereformeerde kerk.
:4 ik heb niets met de goden hier: de lege beloften van uiterlijk, mijn kennis. Ook mijn familie zit regelmatig in de afgoden hoek: telefoon, auto, uiterlijk etc etc. Ik doe het weg. Ik wil er niet voor gaan. Christus heeft mij toch bevrijdt? Het is alleen Uw naam die mij redding geeft.

:5 Wie heb ik naast U Heer. Jezus leven is mijn leven. Zijn dood mijn dood. Hij is mijn baas, de hoogste. Verder kan alles mij gestolen worden. Mijn levenslot ligt in mijn handen.
Als ik U niet ken, dat zou 0as eng zijn: doodeng.
Nu ik U leer kennen wordt alles gerelativeerd. Mijn vertrouwen in U geeft wonderlijke ruimte. U last zien dat dit de weg is in Uw leven.
:7 Als ik midden in de nacht wakker zou worden moet ik direct aan U denken. Ik mag U omarmen.
:8 Daarom wil ik U altijd zien. Geen zelfgemaakt beeld, maar ik wil Uw Woord lezen. Podcast of leesrooster. Zo train ik mezelf sterk in geloof.
:9 Dat maakt mij ook blij. Jubelt voor de Heer gaat dan vanzelf.
:10 Ik merg zelfs dat ik niet meer bang ben voor de dood. Mijn geluk is Christus. Mijn graf is een poort geworden, ik ben van Hem.
:11 Uw weg is het leven. Het is avond geworden en morgen een nieuwe dag.
De BV ik is failliet. Ik val niet, ik ben in Uw hand.

Amen.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens