Doop en Belijdenis Heer-lijk

Vandaag een fantastische zondag. De hele dag feest: van de Here God die door de doop laat zien, dat Hij onze kinderen als Zijn kinderen aanneemt. Door naar belijdenis, waar 6 gemeenteleden tegen de Here God zeggen, dat ze ook van Hem houden en Hem als hun Vader aannemen in hun leven.

s Morgens werd Douwe Fynn Vandermaelen gedoopt: God laat vdmaelen doopons zo allemaal zien, dat Douwe Fynn Gods kind is. Steffan en Wikje zijn de ouders natuurlijk, maar mogen allemaal de kinderen van onze gemeente helpen in groeien / opgroeien.

‘s Middags deden 6 jonge leden: Eline Ammeraal, Janita Hofsink, Belijdenis 2016-1Dorien Huizinga, Gretha Huizinga en Roelof Plas in onze gemeente belijdenis. Ze belijden dat ze van de Here God houden, en in heel hun leven Hem liefhebben.

In de dienst mochten we horen Hand 4:1-22 (:12) Belijdenis 2016-2 dat de Here God vergeeft – red: bevrijd van zonden, ziekten.  Innerlijk genezen. Gods Geest werkt in hun en onze harten. Ze praten over en met God en hebben oog voor wat God in deze wereld doet.

Belijdenis 2016-4

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens