Corona

In alles wat we doen, weten we dat we van onze HERE God afhankelijk zijn. Dat is in een tijd van moeiten en ziekten, ook in een tijd dat het goed gaat met ons. Ook in deze tijd geloven we niet dat de Here God hier handenwrijvend bij staat te kijken “kon ik er maar wat aan doen”. Hij regeert en heeft alles volledig in de hand, ook de corona. De vraag aan ons is: hoe lijden wij? Met Hem of zonder Hem. Gaan we in ons lijden naar God toe, of willen we Hem daar niet bij hebben.

In het eerste deel van de bijbel – het oude testament – heeft God wel heel duidelijke regels gegeven hoe we moeten omgaan met besmettelijke ziekten (in dat geval melaatsheid – een soort lepra): afstand houden, je mond en neus bedekken.

We willen ook graag voorkomen dat deze ziekte zich verspreid en daarom nemen wij ook maatregelen daarvoor. In bijgaand protocol treft u onze insteek daarvoor aan.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens