Zoeken... category

Geen categorie

Diensten zondag 1 augustus

‘s Morgens: in ons kerkgebouw – Preeklezen van ds Pruijsen over 1 Petrus 1:10-12 – de Bijbel ‘s Middags: in ons kerkgebouw …

Liturgie 6 juni 14:30

Votum en groetZingen In de morgen (Sela) In de morgenverwonder ik mij over U,want U voedt mijn diepst verlangen,leert mij stil en …

Verslagen van de synode van Goes

Een synode is een landelijke kerkelijke vergadering die zaken bespreekt en besluit die rechtstreeks betrekking hebben op alle plaatselijke kerken. In de …

Dienst zondag 2 augustus

Komende zondag 2 augustus hopen we weer buiten een dienst te hebben. Deze wordt DV gehouden bij de fam. J. L. bijsterveld …

Situatie corona

Broeders en zusters, Aangezien GKV Middelstum besloten heeft zondag geen erediensten te houden, denken we na over een oplossing. De middagdienst zou …

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens