Bloesems zegenen … Waarom?

Ja, een vreemd onderwerp voor een website van een vrijgemaakte gemeente. Dit artikel stond in het blad Fruit – een blad als de Boerderij voor fruittelers in België.

een zegening veronderstelt geloof in God. Het heeft dus niets te maken met bijgeloof. Een oud gezegde vertelt: “Aan Gods zegen is veel gelegen”. Het is dan ook zinol Gods zegen af te smeken o.a. over de bloesems en het werk van zoveel fruittelers en producenten van streekproducten in onze contreien.

Homili door Diaken Ivo Dams

“Lieve mensen, jullie zullen je afvragen: “Waarom dit fragment uit het lijdensverhaal van Jezus (Luc 6:43-45 en Johannes 19:1-5) bij een lof aan God en een bloesemzegening? “
“Ziehier de MENS”, zegt Pilatus. En daar staat Hij: de gegeselde, de geschonden mens door de slechtheid van anderen. Van die slechten was sprake in de eerste lezing uit Lucas. Maar er zijn gelukkig ook goede mensen laat Lucas Jezus zeggen. Jezus was bij uitstek een goed mens, een man van God, Gods Zoon, de Mensenzoon: God-mens.
Ziehier de mens! Ja, zie ons hier bijeen met zo weinig mensen omwille van de veiligheid, de gezondheid van onszelf en de anderen. Wij zijn getekend, het tweede jaar al, door de gesel van dat onooglijk klein covid-19-virus dat niet alleen ons in zijn greep heeft, maar de hele wereld. Veel mensen zijn het beu, maar toch moeten we volhouden en bijven hopen dat het oude “normaal” snel terug komt.


Ziehier de mens! Ja, hier en daar zie je het in de plantages en boomgaarden… door vorst en late sneeuwbuien beschadigde bloesems. De gesel van een laat winteroffensief dat ons, maar vooral de fruittelers slapeloze nachten bezorgde en bezorgt, want de beruchte ijsheiligen, de Heilige Mamert, Pancraas, Servaas en Bonifaas, staan ons half mei nog dreigend op te wachten met dikwijls heel koude nachten……
— en dan volgt een technisch verhaal over de fruit teelt, om af te sluiten met—-
Ondanks de gesels van Corona en het grillig klimaat zijn er dus toch veel positieve ontwikkelingen. Laat me tenslotte mijn oproep van de laatste jaren herhalen, lieve mensen! Koop lokaal en steun onze fruittelers en producenten en eet meer fruit. Het komt onze streek en je gezondheid ten goede En daarom is Gos zegen meer dan nodig.
Amen”

Vreemd? Anders dan wij gewend zijn. Maar toch schitterend mooi, dat in een vakblad als fruit, onze afhankelijkheid van Gods zegen zo duidelijk wordt verwoord.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens