Avondmaal in Coronatijd

We zijn aardig beperkt in ons leven in deze tijd. Daarom hebben we goed nagedacht over de manier waarop we toch avondmaal kunnen vieren. Hieronder daarover twee punten waaraan we graag aandacht willen geven.

Kern is steeds:

 • Het avondmaal vieren zoals dat bedoeld is – heilig
 • Eerbied en respect voor de Here God – voor elkaar en elkaars gevoelens
 • Risico van de verspreiding van virus vermijden
 • De regels van de overheid respecteren

Thuis meevieren

In Korinthe wordt de instelling van het avondmaal beschreven: 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. In Handelingen wordt beschreven hoe de nieuwe gemeente zich richtte op het onderwijs, hoe ze een gemeenschap vormden, het brood breken (avondmaal) en zich wijdden aan het gebed.

Even later wordt er over geschreven (Hand 2:46) hoe ze ook thuis het brood breken.

In de laatste vergadering hebben we er ook over gesproken hoe we dit kunnen invullen. Daarbij werd verwezen naar de laatste kerkenorde (art c40.2). Daarin wordt aangegeven dat voor mensen die aan huis gebonden zijn door bv ziekte het avondmaal ook thuis meegevierd kan worden.
Zeker in deze digitale tijd is het gemakkelijk om mee te kijken en mee te vieren.

Wie dat graag wil wordt van harte uitgenodigd om dat aan te geven. Dan zullen we proberen om dat zoveel mogelijk voor te bereiden. U kunt dit doorgeven aan de wijkouderling of wijkdiaken.

Iedereen die dat wil krijgt voor het avondmaal wat wijn en wat brood thuis bezorgd, zodat we gebruik kunnen maken van dezelfde wijn en hetzelfde brood. Als u dat op tijd doorgeeft aan uw ouderling / diaken hebben we de tijd om dat goed voor te bereiden.

In de kerkzaal: gaande avondmaal

Komende zondag hopen we het avondmaal gaande te vieren. Dit betekent in de praktijk: er staan twee tafels voor in de kerk. Op deze tafels staat de wijn en het brood. Daarvan pakken we een glas en brood en gaan via de aangegeven route weer naar onze plaatsen toe.
Om alles wat gemakkelijker te laten gaan hebben we daarvoor vrij kleine, echte glazen die ongeveer 5 cm doorsnede hebben en een hoogte van 6 cm.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen zit er ook een formele kant aan het avondmaal: hoe doen we het precies.

Het zal voor ons allemaal zoeken worden wat het allemaal uiteindelijk wordt. Voor nu is besloten om dat op de volgende manier te doen.

 1. Avondmaal
  1. Eerst worden de formulieren voorgelezen voor zowel de wijn als het brood.
  1. De predikant alleen laat dit zien
  1. Ouderlingen en Diakenen gaan met de gemeente mee in het vieren van het avondmaal en niet apart
 2. Looproute
  1. Rij voor rij gaan we met afstand door het middenpad naar voren.  
  1. We beginnen met de voorste rij en werken dan langzaam naar achteren
  1. Eerst de korte rijen allemaal, dan de lange rijen allemaal
  1. Er zal iemand bij de rijen staan om aan te geven dat welke rij naar voren kan komen
 3. Avondmaal
  1. U neemt een stukje brood en eet dat op
  1. Loopt rustig door naar de wijnglazen
  1. U neemt een wijnglas en drinkt de wijn
  1. Plaatst het wijnglas op het dienblad voor lege wijnglazen
 4. Looproute
  1. U gaat weer rustig naar uw plek toe langs het smalle pad bij de buitenmuur langs.

Iedereen een gezegende avondmaalsviering gewenst.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens