Cave

Catechese

 

Sinds 2013 werken wij in de kerk met een catechesemethode die ontwikkeld is in de GKV Winsum. Voor deze methode hebben wij als kerk gekozen omdat deze goed aansluit bij de belevingswereld van de jongeren in deze tijd.  De methode bestaat uit drie blokken per seizoen, dit houdt in: drie keer acht avonden met tussentijds een toerustingsavond voor de catecheten en mentoren voor het komende blok.

Elke groep heeft een catecheet en een mentor, samen zijn zij verantwoordelijk voor de lesstof en het contact met de jongeren. Voor elke avond zijn er heldere doelen geformuleerd en wordt er aan de hand van deze doelen onderwijs gegeven.  Na afloop wordt hierop geëvalueerd door de mentor/catecheet.

Elke avond wordt gestart met een mentor-kwartier: hierin is er bewust aandacht voor de jongeren persoonlijk.
Hierna wordt de lesstof uiteengezet: lesinhoud en verwerking met hart én handen, want we vinden het belangrijk dat onze jongeren niet alleen maar theorie te verwerken krijgen maar juist ook leren ontdekken hoe zij kennis heel praktisch kunnen toepassen in hun leven.

Aan het einde van elk blok is er een gezamenlijke avond in de kerk waarvoor de hele gemeente wordt uitgenodigd. Het doel is om jong én ouder samen in gesprek te brengen over wat de jongeren behandeld hebben het afgelopen blok. Dit zijn erg leuke en leerzame avonden!

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u naar de website van de Vrijgemaakte kerk in Winsum: http://www.depoortwinsum.nl/downloads/catechesemethode.htm

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Kantens